RF-Sniffer

För att effektivt kunna integrera nya trådlösa produkter / protokollstackar i befintliga system måste man kunna se vad som händer i luften, dvs om produkten uppfyller protokoll-specifikationen; en RF-sniffer ger denna synlighet och är därför ovärderlig. Mikrodust har utvecklat en egen Sub-1 GHz RF-sniffer optimerad för frekvensbanden 868/915 MHz.

RF-sniffern, som ansluts till datorn via USB, fångar radiopaket i luften. Paketen avkodas och tidsstämplas för att sedan skickas vidare till datorn. På datorn tas paketen emot via en vanlig serieport, och därmed kan olika standardprogram användas för att visa paketen, alternativt ett skräddarsytt program för protokollet i fråga.

Mikrodusts RF-sniffer är egentligen en sniffer-plattform som snabbt kan skräddarsys för olika protokoll. Sniffern bygger på vår egen radiomodul MD-G20C112, och på så sätt kan man snabbt utveckla nya appar med stöd för nya protokoll med hjälp av den medföljande SDKn. Vi har bl.a. utvecklat stöd för Verisures larmsystemprotokoll och ett Panasonic rökdetektorprotokoll. Bilden nedan visar sniffern med och utan kåpa.

Egenskaper:

  • Kan snabbt skräddarsys för olika protokoll med hjälp av SDK.
  • Optimerad för frekvensbanden 868/915 MHz.
  • Skickar radiopaket i realtid som tas emot på en av datorns serieportar.
  • Metadata som tidsstämpel, RSSI och frekvensskevhet kan hakas på paketen.
  • Etc.