Radiomoduler

Ända sedan Mikrodust startade har vi arbetat med olika radioteknologier såsom Sub-1 GHz, Proprietära protokoll, Z-Wave®, DECT ULE etc. Strömsnål radiokommunikation tillhör kärnan av vår kompetens. Tidigt kände vi behovet att effektivisera utvecklingen av radioprodukter och började därför ta fram radiomoduler. 

Vi erbjuder idag ett par olika radiomoduler, en 868/915 MHz radiomodul för ISM-tillämpningar, samt en DECT ULE radiomodul för smarta hem tillämpningar som återanvänder befintlig DECT-infrastruktur i hemmet. Nedan kan du läsa mer om våra radiomoduler.

Fördelen med en radiomodul jämfört med en skräddarsydd diskret design är uppenbar; integrationen är betydligt enklare och modulen är redan radio-certifierad. Sammantaget sparar du både tid och pengar i ditt projekt. Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att använda våra radiomoduler i din produkt och vill veta mer.

MD-G20C112, Sub-1 GHz Module

MD-G20C112 är en strömsnål, öppen för-certifierad Sub-1 GHz radiomodul optimerad för frekvensbanden 868/915 MHz. Den erbjuds i olika konfigurationer såsom med/utan RTC-kristall (kristall krävs av tidssynkroniserade applikationer), bred- eller smalbandig radio, med/utan operativsystem etc. 

Med öppen radiomodul menas att kunden kan lägga mjukvara i samma MCU som styr radion, detta med bibehållen radio-certifiering eftersom operativsystemet separerar kundens applikation från kärnan som styr radio. Detta spar kostnad eftersom en extra MCU kan undvikas.

Tillämpningar

 • Strömsnåla trådlösa system med kanalavstånd ner till 6.25 KHz
 • Frekvensbanden 868 / 915 MHz för ISM
 • Trådlösa larm och säkerhetssystem
 • Energi-, gas-, vatten- och smarta mätsystem
 • Hem- och industriautomation
 • Hälsa och vård i hemmet

Nyckelfunktioner

 • Säkert radio-orienterat operativsystem som möjliggör konceptet öppen för-certifierad radiomodul i vilken kundens applikation kan köras i samma MCU som styr radion utan att påverka radio-certifieringen.
 • Lämplig för standarder: Europe ETSI EN 300 220, EN 54-25, US FCC CFR47 Part 15 and Japan ARIB STD-T96
 • Texas Instruments High Performance Low Power CC112X RF Transceivers
 • Silicon Labs EFM32 Gecko Energy Friendly MCUs, upp till 128 KB Flash och 16 KB RAM.
 • Minimal storlek: 12.4 x 24.4 mm
 • Tillgänglig på Tape & Reel för enklare SMD-montering
 • Software Development Kit (SDK)

Dimensioner

Operativsystem

Det säkra radio-orienterade operativsystemet möjliggör konceptet med en öppen för-certifierad radiomodul i vilken kundens applikation kan köras i samma MCU som styr radion utan att påverka certifieringen. Operativsystemets kärna hanterar alla resurser som krävs av radion och isolerar dem från appliktionen för att på så sätt garantera korrekt radiobeteende; minnesskydd (MPU) används av operativsystemet för att separera kärnan från den minnesrymd som används av applikationen. Bilden nedan visar principen.


Operativsystemet erbjuder följande API-kategorier till applikationen:

 • Clock and Power Management API
 • File API
 • GPIO API
 • Misc API
 • Peripheral API
 • Radio API
 • Reset API
 • Watchdog API
 • Thread API
 • Timer API
 • UART API.

Bilden nedan visar arkitekturen.

MD-DHX91, DECT ULE Module

MD-DHX91 är en prisoptimerad strömsnål DECT ULE modul. DECT ULE (Ultra Low Energy) är en utökning av DECT-standarden som öppnar teknologin för strömsnåla tillämpningar inom smarta hem. Den traditionella användningen av DECT är ljud- och bildtillämpningar, varav trådlös telefoni i hemmen är den vanligaste. Fördelen med DECT ULE är man kan återanvända befintlig infrastruktur i hemmet, det krävs endast en ny mjukvara i basstationen för att aktivera teknologin, samt att DECT kommunicerar på dedicerade frekvensband med bra uteffekt vilket ger störningsfri kommunikation med bra täckning. 

Tillämpningar

 • Strömsnåla trådlösa system på dedicerade frekvensband i befintlig infrastruktur
 • Hemautomation
 • Larm- och säkerhetssystem
 • Hälsa och vård i hemmet
 • Energimätning och styrning

Nyckelfunktioner

 • Mycket bra räckvidd: 70 m inomhus, 600 m utomhus.
 • Störningsfri radiokommunikation på världsomspännande dedicerat frekvensband. Störs inte av WiFi, Bluetooth eller annan ISM-radio.
 • Låg latens.
 • Inbyggd säkerhet och autentisering.
 • Lång batterilivslängd - upp till 10 år.
 • Seriellt gränssnitt mot applikations-MCU