Styr och signalkort

För att kunna testa en produkt behöver man koppla in produkten samt styra och mäta olika aspekter av den. Vi säljer standardiserade styr och signalkort (Control Board & I/O Board) som vi själva har utvecklat baserat på behov vid bygge av testfixturer. Korten används i våra egna testfixturer vilket är en garant för rätt funktionalitet, pris och kvalitet. 

Med dessa kort kan man strömsätta produkten som ska testas (DUT), mäta strömförbrukning, programmera flash-minnet, styra ingångar och mäta utgångar på produkten, testa/kalibrera radiokretsars frekvens och uteffekt, testa lysdioder etc. Korten kan dessutom användas för utveckling med UART för utskrift och JTAG/SWD för avlusning etc. Hör av dig om det låter intressant, så berättar vi mer!

Styrkort, MD-TF-RF-DAQ

Styrkortet är hjärnan i en testfixtur; det erbjuder ett stort antal kommandon för att styra och mäta olika funktioner i produkten som ska testas (DUTen). Bilden nedan visar styrkortet MD-TF-RF-DAQ.

En nyckelfunktion är förmågan att mäta radiofrekvens och uteffekt samt generera radiosignaler, något som normalt kräver mycket dyra instrument. Detta är bara ett par av många funktioner. Blockschemat nedan visar de olika funktionerna i styrkortet.

Styrkortet, som erbjuder fyra seriella kanaler, kopplas till datorn med en USB-kabel. Två kanaler används för flash-programmering medan de andra två används för seriell kommunikation med styrkortet respektive DUTen. Styrkortet erbjuder ett seriellt kommandogränssnitt (CLI) för styrning av olika funktioner i kortet. Vanligtvis styrs DUTen också via ett seriellt kommandogränssnitt.

Följande funktioner finns tillgängliga i styrkortet:

 • Strömförsörjning - matar produkten med konfigurerbar spänning och max-ström. Bryter vid för hög ström, t.ex. vid kortslutning, se säkring nedan.
 • Strömmätning - kan mäta strömmar på mikroampere och uppåt.
 • Säkring - konfigurerbar "mjuk" säkring som mäter ström kontinuerligt och bryter strömförsörjningen om max-ström överskrids. Backas av "hård" säkring som bryter om den mjuka inte hinner med.
 • Inbyggd flash-programmerare / debugger - support för JTAG, SWD, 8051 etc. Fungerar med OpenOCD. Drivrutiner följer med.
 • RF Spektrumanalysator (SA) - mäter frekvens och uteffekt på radiosändare.
 • RF Signalgenerator (SG) - genererar radiosignal för att testa radiomottagare.
 • RF Paket Transceiver (TRXER) - kan skicka och ta emot paket för att mäta BER och PER.
 • I2C för I/O Expansion - buss som används för att koppla in kretsar på signalkortet som t.ex. ökar antalet in- och utgångar samt sensorer etc.
 • Digital in- och utgångar (GPIO).
 • Analoga in- och utgångar (ADC/DAC).
 • Etc.

Signalkort, MD-TF-DAQ-ADPT

Huvudsyftet med ett signalkort är att koppla in produkten som ska testas (DUTen), detta genom att koppla signalkortets in- och utgångar till testpinnarna som ansluter till DUTens testpunkter. Ibland kallas signalkortet för I/O-kort, expansionskort, kopplingskort eller adaptorkort. Bilden nedan visar signalkortet MD-TF-DAQ-ADPT.

Signalkortet är designat för att erbjuda tillräckligt antal in- och utgångar av olika typer för att täcka så många testfall som möjligt. Det kopplas ihop med styrkortet och expanderar antalet tillgängliga in- och utgångar via expansionsbussen. Kortet erbjuder följande funktioner:

 • 8 digitala ingångar, DIN00-DIN07, 0-15V.
 • Frekvensdelare för att räkna frekvens på DIN00 eller DIN01.
 • 8 digitala utgångar, DOUT00-DOUT07, upp till 5V.
 • 8 digital utgångar med hög drivförmåga, POUT00-POUT07, 3A +15V.
 • 12 analoga ingångar, AIN00-AIN11, 0-12V.
 • In- och utgångar för att styra testfixturens statusgränssnitt - lysdioder, knapp, knappbelysning, givare som indikerar om fixturens lock är öppet eller stängt.
 • Buzzer.
 • 4 ljusgivare.
 • Mikrofon-ingång.
 • Temperatur- och fuktgivare.
 • Etc.