Tjänster som vi erbjuder

Mikrodust erbjuder en mängd olika tjänster centrerade kring produktutveckling, för dig som vill utveckla och/eller testa en elektronikprodukt med inbyggd mjukvara. Vår specialitet är utveckling och test av produkter med strömsnål radioteknik. Genom åren har vi byggt upp en stor kompetens i vårt team som du kan utnyttja för att lägga ut hela eller delar av din produktutveckling hos oss. Vi har även ett stort nätverk av designers, konstruktörer, leverantörer och tillverkare som snabbar på processen med att komma från prototyp till färdig produkt.

Produktutveckling

Produktutveckling är en komplicerad process där man ska få design, mekanik, elektronik och mjukvara att samspela som en helhet med bra kvalitet enligt specifikation och till utsatt tid och budget. Vi är specialister på produktutveckling, hela vägen från koncept till produktion inklusive design, mekanik, elektronik, mjukvara, test och industrialisering. Läs mer >>

Produktionstest

Produktionstest är en viktigt faktor för att få hög kvalitet på produkterna ute hos slutkunden. Mikrodust har utvecklat en omfattande plattform för produktionstest vilket snabbar upp bygge av testfixturer. Utöver själva fixturen erbjuder vi testmjukvaran som sparar alla mätningar i en databas för full spårbarhet, analysmjukvara för uppföljning av produktionen etc. Läs mer >>