Produkter som vi har utvecklat

Vi har utvecklat ett antal produkter för kunds räkning under årens lopp, hela vägen från koncept till tillverkning. Våra produkter innehåller typiskt en eller flera sensorer, är batteridrivna med krav på 5-10 års drifttid och kommunicerar med olika radioprotokoll. I många fall använder vi vår egen radiomodul MD-G20C112 i designen då detta snabbar upp utvecklingen rejält. Detta område brukar populärt kallas Internet Of Things (IoT). Nedan visar vi några av de produkter vi har utvecklat.

Vattendetektor

Vi har utvecklat vattendetektorn på uppdrag av Verisure Innovation, från koncept till färdig produkt i fabrik. Designen bygger på vår Sub-1 GHz radiomodul MD-G20C112.

Vattendetektorn detekterar vattenläckage redan vid mycket små mängder som en droppe då och då. Läckage börjar ofta så, som ett långsamt förlopp, vilket kan förstöra mycket i ett hus innan läckaget upptäcks. Kabeln är designad för tidig upptäckt. Utöver kabeln detekteras också vatten via produktens fötter. Produkten har dubbla radioantenner för optimal radiokommunikation, då den ofta installeras på undangömda platser som under köksvask och diskmaskin. En inbyggd rörelsesensor meddelar användaren om produkten flyttas från sin position. Två stycken fast installerade och kraftfulla batterier ger 8-10 års livslängd. 

Vattendetektorns funktionen är enkel och intuitiv. Den kopplas till en Gateway och skickar meddelanden vid detektion av vattenläckage och rörelse. Vidare så skickar den övervakningsmeddelanden periodiskt så att systemet vet att den är uppkopplad - vid förlorad kontakt informeras användaren. Via det enkla användargränssnittet kan användaren slå av och på produkten samt utföra länktest för att hitta en bra position.

Klimatsensor

Vi har utvecklat klimatsensorn på uppdrag av Verisure Innovation, från koncept till färdig produkt i fabrik. Designen bygger på vår Sub-1 GHz radiomodul MD-G20C112.

Klimatsensorn känner av temperatur och relativ fuktighet med stor noggrannhet, ±0.2 ºC för temperatur och ±2 %RH för relativ fuktighet. Den har ett antal användningsområden, t.ex. enkel klimatövervakning inomhus och utomhus för den klimatintresserade, övervakning av kyl och frys, samt övervakning av hus för att hitta risk för mögel innan katastrofen är ett faktum. Produkten är designad för användning både inomhus och utomhus. Två stycken fast installerade och kraftfulla batterier ger 8-10 års livslängd. 

Klimatsensorns funktionen är enkel och intuitiv. Den kopplas till en Gateway och skickar sedan periodiska meddelanden med uppdaterad temperatur och relativ fuktighet. Dessa meddelanden fungerar också som övervakningsmeddelanden så att systemet vet att den är uppkopplad - vid förlorad kontakt informeras användaren. Via det enkla användargränssnittet kan användaren slå av och på produkten, utföra länktest för att hitta en bra position samt begära extra läsning av temperatur och relativ fuktighet.

Musdetektor

Vi har utvecklat musdetektorn på uppdrag av Verisure Innovation, från koncept till färdig produkt i fabrik. Designen bygger på vår Sub-1 GHz radiomodul MD-G20C112.

Musdetektorn detekterar möss som kryper igenom produkten. Den bygger på mössens nyfikenhet och instinkt att undersöka trånga utrymmen. Således placerar man detektorn där möss brukar röra sig, t.ex. på golvet längs med en vägg. Om det finns möss kommer de att krypa igenom detektorn och på så sätt generera ett larm. En inbyggd rörelsesensor meddelar användaren om produkten flyttas från sin position. Två stycken fast installerade och kraftfulla batterier ger 8-10 års livslängd. 

Musdetektorns funktionen är enkel och intuitiv. Den kopplas till en Gateway och skickar meddelanden vid detektion av möss och rörelse. Vidare så skickar den övervakningsmeddelanden periodiskt så att systemet vet att den är uppkopplad - vid förlorad kontakt informeras användaren. Via det enkla användargränssnittet kan användaren slå av och på produkten samt utföra länktest för att hitta en bra position.

Arduino Shield

Vi har utvecklat en Arduino Shield på uppdrag av Verisure Innovation. Arduino är en open-source elektronik-plattform som baseras på lättanvänd hårdvara och mjukvara. Designen bygger på vår Sub-1 GHz radiomodul MD-G20C112.

En Shield är ett dotterkort som lägger till extra funktioner till ett Arduino-kort. I det här fallet fungerar dotterkortet som en Verisure radiomodul, så att ett Arduino-program kan kommunicera med Versiure-systemet. Tanken är att detta ska användas som ett verktyg för att snabbt och effektivt gå från produktidé till prototyp.

Radiomodul till brandvarnare

Vi har utvecklat en 868 Mhz radiomodul på uppdrag av Siemens - Building Technologies - Fire Safety & Security Products (numera förvärvat av Vanderbilt), från koncept till färdig produkt i fabrik. I det här fallet är vi produktägare. Designen bygger på vår Sub-1 GHz radiomodul MD-G20C112.

Radiomodulen kopplas till brandvarnaren via ett standardiserat gränssnitt. Den tolkar signaler från brandvarnaren, omvandlar dem till händelser såsom brandlarm och lågt batteri för att slutligen skicka meddelanden till centralenheten. Vidare har radiomodulen en knapp som används för parning med centralenheten.