Testfixturer som vi har byggt

Vi har byggt och levererat många testfixturer under årens lopp, till olika kunder och olika elektronikfabriker (EMSer). Testfixturerna bygger givetvis på vår egen testplattform som beskrivs på sidan produktionstest. Genom att återanvända komponenter och lösningar i vår plattform kan vi erbjuda kunden ett lägre pris och snabbare leverans. Nedan presenterar vi några olika exempel på vad vi har åstadkommit.

Camera PIR PCBA Testfixtur

Vi har utvecklat och byggt flera testfixturer för att testa en Camera PIR på PCBA-nivå, dvs på kretskortsnivå. Vidare har vi hjälpt kunden att driftsätta fixturerna på plats hos den EMS som tillverkar produkten. Vi sköter också drift och löpande underhåll av utrustningen.

Produkten Camera PIR innehåller en PIR sensor som detekterar närvaro och en kamera som typiskt används för bildverifiering av kundsajten. En radio-transceiver används för kommunikation med systemet. Utöver detta innehåller den diverse sensorer och MMI input/output funktioner. Bland annat testas följande funktioner:

 • PIR sensor
 • Kamera
 • ISM radio-transceiver (conducted)
 • Diverse sensorer
 • Lysdioder
 • Knappar
 • Etc

Camera PIR FAT Testfixtur

Vi har utvecklat och byggt flera testfixturer för att testa en Camera PIR på final assembly-nivå, dvs när den är monterad i plast. Vidare har vi hjälpt kunden att driftsätta fixturerna på plats hos den EMS som tillverkar produkten. Vi sköter också drift och löpande underhåll av utrustningen.

Fixturen testar sådant som inte testas på kretskortsnivå, t.ex. plast och elektronik i samspel, radioprestanda i luften när antenner och plast samspelar etc. Bland annat testas följande funktioner:

 • ISM radio-transceiver (over the air)
 • Knappar i samspel med plast
 • Etc

VBox Pro PCBA Testfixtur

Vi har utvecklat och byggt flera testfixturer för att testa Verisures stora centralenhet VBox Pro på PCBA-nivå, dvs på kretskortsnivå. Vidare har vi hjälpt kunden att driftsätta fixturerna på plats hos den EMS som tillverkar produkten. Vi sköter också löpande underhåll av utrustningen.

VBox Pro PCBA-fixturen är en avancerad konstruktion vilket speglar det faktum att produkten är komplex med många olika funktioner, bland annat fyra olika radiokretsar. Fixturen testar två produkter parallellt för att få ner testtiden. 

Bland annat testas följande funktioner:

 • ISM radio-transceivers (conducted)
 • DECT-modul (conducted)
 • GPRS-modul (conducted)
 • Ljud
 • Lysdioder
 • Knappar
 • Generella in- och utgångar
 • Etc

VBox Pro FAT Testfixtur

Vi har utvecklat och byggt flera testfixturer för att testa Verisures stora centralenhet VBox Pro på final assembly-nivå, dvs när den är monterad i plast. Vidare har vi hjälpt kunden att driftsätta fixturerna på plats hos den EMS som tillverkar produkten. Vi sköter också löpande underhåll av utrustningen.

VBox Pro FAT-fixturen testar sådant som inte testas på kretskortsnivå, t.ex. plast och elektronik i samspel, radioprestanda i luften när antenner och plast samspelar etc. Fixturen testar två produkter parallellt för att få ner testtiden. 

Bland annat testas följande funktioner:

 • ISM radio-transceivers (over the air)
 • DECT-modul (over the air)
 • GPRS-modul (over the air)
 • Lysdioder i samspel med plast
 • Knappar i samspel med plast
 • Etc

Exempel på andra testfixturer

Förutom testfixturerna som presenterades lite mer ingående ovan har vi byggt många andra testfixturer av olika typer. Nedan listar vi lite fler exempel på vad vi har byggt.

 • Klimatsensor PCBA Testfixtur - testar klimatsensorn på kretskortsnivå
 • Vattendetektor PCBA Testfixtur - testar vattendetektorn på kretskortsnivå
 • VBox Mini PCBA Testfixtur - testar VBox Mini på kretskortsnivå
 • VBox Mini FAT Testfixtur - testar en monterade VBox Mini
 • Panasonic Smoke Detector Testfixtur - testar en monterad smoke detector
 • Panasonic Siren Testfixtur - testar en monterad siren
 • ISM RF Modul Testfixtur - testar en panel med ISM RF Moduler
 • DECT ULE Modul Testfixtur - testar en panel med DECT ULE moduler
 • Etc